top of page

Att tänka på vid val av påhängsmotor

Enkel fastsättning 

Vi tycker att det ska vara enkelt att koppla på ett drivaggregat. Inga monteringssatser behövs för att du ska kunna sätta fast en PAWS på din rullstol. Detta innebär att rullstolens köregenskaper inte förändras och att du kan lasta i och ur din stol i bilen precis som förut.

Du kan få PAWS med två kopplingsalternativ: 1. Våra mycket enkla klämmor där du har ett enda moment för att koppla fast din PAWS med rullstolen och 2. Vår unika helautomatiska koppling som både kopplar fast stolen och lyfter upp framhjulen helt automatiskt.
Lättkörd

Köregenskaperna påverkas både av vikt, styrning, bromsar, gas och extrafunktioner.

Styrningen på en PAWS innehåller en tryckfjäder och mekanik som alltid återför styret till neutralläget när du inte styr aktivt. Det innebär att maskinen alltid går rakt fram om du släpper styret.

Våra bromsar består av två individuella bromsar som är försedda med parkeringsfunktion. De mekaniska bromsarna är även kopplade till den elektriska motorbromsen och är programmerbar för att ge den extra bromskraft du kan behöva vid vissa tillfällen.

Både gas och broms kan fås med speciella tetrafunktioner för att underlätta för personer med dålig handfunktion.

PAWS är försedd med två farthållare: 1. En gångfarthållare som gör att du slipper försöka hålla jämn fart när du promenerar med någon annan. Den håller ca 4 km/t både uppför och utför. 2. En vanlig farthållare där du kan låsa hastigheten som du vill. Båda farthållarna avaktiveras när du gasar eller bromsar, allt för att förenkla och göra din färd så avslappnad som möjligt.


Flexibel

Oavsett val av rullstol kan vi montera en PAWS, det gäller både rullstolar med fast ram och med kryssram samt avtagbara benstöd.

Även om du har nedsatt funktion i axlar, armar eller händer kan vi med största sannolikhet anpassa en PAWS till dig. Vi har lösningar för enhandsreglage, för muskelsvaga axlar och icke-fungerande händer. Med alternativ tumgas, tetrafunktioner, enhandsreglage, extra hydraulbromsar mm gör vi en maskin som passar just dig.

Enkelt underhåll

En PAWS kräver inget förebyggande underhåll. Det enda man ska tänka på är att kontroller om förslitningsdelar behöver bytas samt att hålla maskinen ren.


Enkelt för förskrivare

Flertalet brukare köper inte sin PAWS privat utan får den förskriven som hjälpmedel. Då är det viktigt att ha en så enkel utprovningsprocess och beslutsunderlag som möjligt. På Rehasense tar vi fram skräddarsydda individuella utprovningsformulär för just den specifika regionens förskrivare, allt för att underlätta och snabba upp processen från utprovning till leverans.

En PAWS är enkel att rekonditionera för överlåtande till annan brukare och det enda som kan behöva bytas är breddningsstagen.


Enkelt för tekniker

Hjälpmedelstekniker har en mycket viktig funktion vid leveransutprovning och framtida tekniskt underhåll och reparation. Därför är det viktigt att ha en maskin som både är enkel att justera och att reparera vid behov. En PAWS kan, inkl. uppackning, monteras och justeras på ca 10 minuter


55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page